tel Lędziny +48 795 557 363

tel Łowicz +48 796 044 499

e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Trudności z interpretacją przepisów podatkowych sprawiają, że w wielu sytuacjach nie są one oczywiste dla właścicieli firm, księgowych oraz innych podmiotów zajmujących się podatkami. Jak wiadomo, nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia z ich przestrzegania. Można jednak uniknąć negatywnych konsekwencji dzięki tzw. indywidualnej interpretacji podatkowej.

 

Kto może uzyskać indywidualną interpretację?

Indywidualna interpretacja jest informacją udzielaną przez Krajową Informację Skarbową na wniosek podatnika. Uwzględnia ona zastosowanie przepisów prawa do szczegółów przedstawionej sytuacji. Wniosek może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz inny podmiot jak np. stowarzyszenie czy spółka cywilna, który ma wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych. We wniosku należy szczegółowo opisać wybraną sytuację, zadać pytanie i przedstawić własne stanowisko. Interpretacja wydana na korzyść podmiotu zgłaszającego sprawia, że organ nie musi podawać uzasadnienia. Występuje ono wtedy, gdy ocena organu okazała się negatywna.

 

Wnioski i koszty

Samodzielne składanie wniosku wymaga formularza ORD-IN, a wniosek składany przez kilka osób ORD-WS, ORD-WS/B oraz ewentualnie ORD-WS/A (jeśli zabraknie miejsca na wpisanie danych osób). Oprócz stosownego wniosku trzeba złożyć oświadczenie dotyczące tego, że opisywany problem nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową, a także, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje kilka osób, wskazuje się jeden podmiot będący stroną postępowania. Otrzyma on interpretację, a pozostałe osoby podpisy. Interpretacja pojedynczego problemu kosztuje 40 zł. Przy większej liczbie osób lub opisie kilku problemów opłata jest mnożona przez te wartości (jeśli wniosek pochodzi od 3 osób, zapłata wynosi 120 zł). Działanie przez pełnomocnika wiąże się z dopłatą 17 zł. Nie dotyczy to pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom i rodzeństwu.

 

Ile trzeba czekać?

Opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej od dnia złożenia wniosku. Termin wydania interpretacji tradycyjnie wynosi 3 miesiące, jednak ze względu na epidemię koronawirusa zwiększono go do 6 miesięcy. Jeśli jednak informacja nie zostanie wydana w terminie, będzie to oznaczało, że stanowisko objęte we wniosku jest prawidłowe. Jest to tzw. interpretacja milcząca. Od wydanej interpretacji można się odwołać w ciągu 30 dni do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego obszarze dany podmiot mieszka lub ma siedzibę. Na podstawie decyzji sądu dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może zmienić interpretację w ciągu 30 dni. Zamiast niej można otrzymać postanowienie. Wtedy przysługuje zażalenie złożone w ciągu 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia. Choć ustawodawca zaznaczył, że w czasie epidemii czas na odwołanie i zażalenie może być dłuższy, nie ma dokładnych informacji na ten temat. 

 

Zmiana, wygaśnięcie lub uchylenie

Indywidualna interpretacja ma moc ochrony przedsiębiorstwa w przypadku podważenia danej sytuacji przez inne organy. Interpretację może jednak zmienić minister właściwy do spraw finansów publicznych, który uwzględni orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W przypadku zmiany lub wygaśnięcia wybrany podmiot otrzyma stosowne postanowienie, które również podlega możliwości zażalenia. Zmiana, wygaśnięcie lub uchylenie nie wywołuje negatywnych konsekwencji wstecznych. Trzeba jednak pamiętać, że osoba składająca wniosek nie podlega ochronie w sprawie, w której wydano interpretację, jeśli pojawiła się decyzja unikania opodatkowania (stosowania działań bez uzasadnienia ekonomicznego) lub nabywania umownych korzyści (stosowania ulg podatkowych oferowanych przez tzw. raje podatkowe).