Oferta

Usługi księgowe

Wyprowadzania zaległości

Biuro rachunkowe Bomus świadczy wszechstronne usługi księgowe. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem bieżących spraw Klientów, jak też związanych z okresami przeszłymi, w tym weryfikacją prowadzonych ksiąg i wyprowadzaniem zaległości księgowych. Posiadamy szeroki zakres kompetencji, dlatego oferowane przez nas usługi są w pełni profesjonalne. Zaliczają się do nich m.in. pomoc w składaniu deklaracji podatkowych, których celem jest przekazanie informacji do celów podatkowych oraz wszelkie zeznania i wykazy dochodowe. W ramach naszych usług oferujemy również prowadzenie dokumentacji kadrowej, czyli wszelkich informacji, które dotyczą spraw związanych z zatrudnieniem. Biuro rachunkowe Bomus swoim Klientom oferuje profesjonalną pomoc wykwalifikowanych doradców podatkowych, którzy podejmą się wszelkiego rodzaju usług z zakresu księgowości i finansów. Nasi specjaliści zajmują się także obsługą kadrową, do której zalicza się sporządzanie umów, skrupulatne prowadzenie kartotek pracowników oraz listy płac. Prowadzimy też doradztwo gospodarcze oraz reprezentację przed urzędami.

Ponadto prowadzimy rozliczenia z ZUS oraz sprawy płacowo-kadrowe. Do naszych kompetencji księgowo-finansowych zalicza się:

Prowadzenie ksiąg handlowych – ich prowadzenie w Polsce jest obowiązkowe od 29 września 1994 roku. Każda kapitałowa spółka prawa handlowego oraz spółka osobowa prawa handlowego ma obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych. Nasi wykwalifikowani pracownicy oferują rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, w których zawierać się będą sprawozdania finansowe, obejmujące bilans zysków i strat. Opracowują też rachunkowość dla firmy, wnikliwie monitorują pod każdym względem poprawność dokumentów, a także przygotowują rozliczenia podatkowe, w tym rozliczenia VAT i PIT.

 • Dokonujemy oceny dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym

Oceniamy poprawność wszelkich dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym. Naszym celem jest wyeliminowanie wszelkich błędów i nieprawidłowości.

 • Ewidencjonujemy bieżące operacje gospodarcze

Prowadzimy pełną księgowość, która pozwala ustalić obrót oraz saldo konta.

 • Sporządzamy miesięczne wydruki ksiąg handlowych

Dzięki temu jesteśmy w stanie monitorować wszelkie zmiany oraz na bieżąco eliminować ewentualne nieprawidłowości.

 • Prowadzimy ewidencje dla potrzeb podatku VAT

Nasi doradcy podatkowi skrupulatnie określają wszelkie dane, które są niezbędne do sporządzenia deklaracji.

 • Sporządzamy okresowe (miesięczne/kwartalne) deklaracje podatkowe dla podatku VAT

Wykonujemy obowiązkowe, okresowe rozliczenie, które należy składać do 25. dnia kolejnego miesiąca następującego po danym kwartale.

 • Prowadzimy ewidencje majątku trwałego firmy

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów firmy.

 • Sporządzamy sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości

Zbieramy informacje o sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, w celu sporządzenia późniejszych deklaracji podatkowych.

 • Dokonujemy wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Prowadzimy skrupulatną dokumentację i sporządzamy wyliczenia podatkowe.

 • Sporządzamy deklaracje roczne dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

Specjalizujemy się w sporządzaniu deklaracji PIT.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jest obowiązkiem wszystkich osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Powinność ta nałożona jest też na spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli ich przychód roczny ze sprzedaży przekroczył ten określony w ustawie. Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową, w której nasi księgowi dokumentować będą wszelkie przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty związane z tymi zakupami, wydatki zarówno w gotówce, jak i w naturze, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • oceniamy dokumenty pod względem rachunkowym i formalnym,
 • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze,
 • sporządzamy miesięczne wydruki księgi,
 • prowadzimy ewidencje majątku trwałego firmy,
 • prowadzimy ewidencje dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzamy okresowe (miesięczne/kwartalne) deklaracje podatkowe dla podatku VAT,
 • przygotowujemy wyliczenia dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Klienta,
 • sporządzamy deklaracje roczne dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prowadzenie księgowości dla Klientów rozliczających się nie na ogólnych zasadach opodatkowania, ale w jednej z ryczałtowych form – przez ryczałt należy rozumieć właściwą kwotę pieniężną, której wysokość ustalona jest z góry, to znaczy bez rozliczania kosztów poszczególnych transakcji. Rozliczeniem ryczałtowym nazywany uproszczoną formę rozliczenia podatku dochodowego. Nasi wykwalifikowani pracownicy podejmują się prowadzenia księgowości nie tylko podatników, którzy rozliczają się formą ryczałtową, ale również na zasadach ogólnych. Prowadzą skrupulatną dokumentację, która pozwala im na profesjonalnie sporządzenie wszelkich deklaracji podatkowych. Rzetelna księgowość pozwala na eliminowanie ewentualnych błędów i bieżącą weryfikację dokumentacji rachunkowej. Oferujemy:

 • ocenę dokumentów sprzedaży pod względem rachunkowym i formalnym,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • ewidencjonowanie majątku trwałego,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie okresowych (miesięcznych/kwartalnych) deklaracji podatkowych dla podatku VAT,
 • przygotowanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego oraz określenia jego wysokości,
 • sporządzanie deklaracji rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach każdego z powyższych typów księgowości możemy również zająć się kadrami, rozliczeniami z ZUS oraz sporządzaniem odpowiednich deklaracji. Świadczymy również usługi doradztwa podatkowegoreprezentacji Klienta przed organami podatkowymi. Doradzamy i pomagamy w uzyskaniu dofinansowania dla prowadzonej działalności. Wysokie kompetencje i doświadczenie naszych pracowników zapewniają najwyższą jakość usług finansowych i księgowych. Na bieżąco uzupełniamy wszelkie informacje, które dotyczą prowadzonej działalności. Pomagamy uzupełniać deklaracje podatkowe, prowadzimy księgi przychodów i rozchodów, pełnimy funkcję reprezentatywną przed organami podatkowymi oraz zajmujemy się doradztwem gospodarczym. Swe profesjonalne usługi oferujemy nie tylko właścicielom dużych firm i małych przedsiębiorstw, ale także klientom indywidualnym.